Πρόσληψη του κ. Ιωάννη Φωτιάδη ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΔΠΘ


Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου Φωτιάδης