Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών για Στέγαση και Σίτιση Φοιτητών του ΔΠΘ από Β έτος σπουδών έως πτυχίο


ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2019-2020 ηλεκτρονική αποστολή 12.3.2020.pdf