Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα”


ΠΜΣ Πρωτοβάθμια – παράταση υποβολής αιτήσεων