Προκήρυξη μιας θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου για τις ανάγκες της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Προκήρυξη ακαδημαϊκού υποτρόφου – Α’ ΠΠΚ