Χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών


Η Βεβαίωση Περάτωσης σπουδών θα δίνεται από τις 28-02-2020 και ώρες 11.00π.μ. έως 13.00μ.μ. στη Γραμματεία Φοιτητικών θεμάτων.

Οι φοιτητές που ΔΕΝ έχουν καταθέσει έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Περάτωσης ΔΕΝ θα πάρουν τη βεβαίωση εκείνη τη μέρα.

Γραφείο Φοιτητικών θεμάτων

25510 30912-3