Πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 34 ωρών με θέμα “Ακτινοπροστασία για ειδικευμένους ιατρούς μη ακτινολόγους που χρησιμοποιούν ακτίνες -xσε επεμβατικές πράξεις”


AKTIΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ