Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών του Δ.Π.Θ., Παράρτημα Αλεξανδρούπολης διοργανώνει Εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με τίτλο: «Η ψυχική ανθεκτικότητα σε καιρούς επιδόσεων»


Ανακοίνωση Εργαστηρίου