Βιβλιάρια Σπουδών Πρωτοετών Φοιτητών


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019-20

ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 11.00-13.00