2019 – ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΜΣ “ΚΛΙΝΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ”


2019-Οικονομικός Απολογισμός ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία