Πρόσληψη του κ. Χρυσόστομου Γεωργέλλη ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στο Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


Πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου – Εργ. Ακτινολογίας.pdf-1