Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων 2019-2020


επικύρωση αποτελ. κατατ. 2019-2020 Ιατρική ΔΠΘ