Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων των ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2019-2020 – Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων