Πρόσληψη του κ. Κωνσταντίνου Λιάπη ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Πρόσληψη ακαδ. υποτρ. – Αιματολογική