Πρόσληψη του κ. Βασίλειου Παπαδόπουλου ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στην Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Πρόσληψη ακαδ. υποτρ. – Α ΠΠΚ