Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδα, του Τομέα Χειρουργικής, στο γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική Χειρουργική-Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου” (ΑΡΡ 13576)


Προκήρυξη θέσης – Καθηγητής Α βαθμίδας – Πειραμ.Χειρ-Επιστήμη των Ζώων Εργ