Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία” (ΑΡΡ:12504)


Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση ΕΣ Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία.pdf-1