Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού του Δ.Π.Θ. στη Σύγκλητο – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


ΠΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ.pdf-2