Συγκρότηση Ε.Σ. για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία” (ΑΡΡ:12504)


Συγκρότηση ΕΣ – Αν.Καθ. Ακτ. με ειδ.στ.Παιδοακτινολογία – ΑΡΡ 12504