Παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Κοινωνική Ψυχιατρική” έως 20-11-2019


ΠΜΣ ΚΨ – παράταση υποβολής αιτήσεων