Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Φρειδερίκης Σηφάκη


Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής ΔΔ Σηφάκη Φρειδερίκη