Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Επεμβατική Ακτινολογία” (APP:10759)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Επεμβατικής Ακτινολογίας – ΑΡΡ 10759