ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΟΥ 2019-2020


Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ε Σ

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

_____

 

Ανακοινώνεται ότι το «ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΟΣ» θα χορηγήσει εντός του Δεκεμβρίου 2019,  ΔΥΟ (2) υποτροφίες σε ισάριθμους φοιτητές του 1ου έτους, καταγομένους πρωτίστως από το νομό Ευρυτανίας, άλλως εκ των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος.

Προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης ταχυδρομικά στη διεύθυνση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΞΑΝΘΟΥ 5, Τ.Κ. 10673, ΑΘΗΝΑ ΜΕΧΡΙ 22/11/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον αριθμό 210.36.40.143, από 12:00-15:00 μ.μ.

 

Εκ της Γραμματείας του Ιδρύματος

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ