Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Νευροχειρουργική” (ΑΡΡ:11356)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – Επ.Καθ. ΝΡΧ_ ΑΡΡ11356.pdf-1