Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ:12286)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Ορθοπαιδικής_ ΑΡΡ12286.pdf-1