Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική” (ΑΡΡ:10810)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Φυσ.Ιατρ Απεικ-Τηλεϊατρική_ ΑΡΡ10810.pdf-1