Πρόσκληση του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία” (ΑΡΡ:10809)


Πρόσκληση εκλογής – Επ.Καθ. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΑΡΡ 10809)