Ενημέρωση για την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ με τίτλο : «Βλαστοκύτταρα και αναγεννητική ιατρική» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ