Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για τη θέση ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Επεμβατική Ακτινολογία” (ΑΡΡ:10759)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Επεμβατικής Ακτινολογίας – ΑΡΡ10759