Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Φυσική” (ΑΡΡ: 10804)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Ιατρικής Φυσικής – ΑΡΡ 10804