Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Νευροχειρουργική” (ΑΡΡ: 11356)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Επ.Καθ. ΝΡΧ – ΑΡΡ 11356