Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ: 12286)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – Καθ. Ορθοπαιδικής – ΑΡΡ 12286