Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Προκήρυξη – διδακτικό προσωπικό ΙΔΟΧ 2019-2020.pdf-2