Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Προκήρυξη – ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ_ ΕΤΕΠ – Συνέλευση_Τομείς