Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Ιατρικής του Δ. Π. Θ.


Ορισμός Εξεταζόμενων μαθημάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020