Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Εκπροσώπηση φοιτητών σε συλλογικά όργανα ΣΕΥ 2019-2020