ΩΡΛ


Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της παθοφυσιολογίας, κλινικής διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των κυριότερων παθήσεων που αφορούν στη μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους, τη στοματική κοιλότητα, το φάρυγγα, το λάρυγγα, τον τράχηλο και το αυτί.

Παράλληλα αναλύονται οι βασικές αρχές των συνήθων εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε εργαστήρια ακοοολογίας-νευροωτολογίας και διαταραχών της όσφρησης.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα στο αμφιθέατρο που είναι προαιρετικά, οι φοιτητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 10-15 ατόμων που σκοπό έχουν την πρακτική άσκηση στην ΩΡΛ εξέταση των ασθενών που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία ή νοσηλεύονται στην ΩΡΛ κλινική.

Η πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική περιλαμβάνει αρχικά ένα εισαγωγικό φροντιστηριακό μάθημα με θέμα τις μεθόδους της ΩΡΛ εξέτασης. Στη συνέχεια οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με την εξέταση της ρινός, του φάρυγγα και λάρυγγα με συμβατικά μέσα καθώς και με τη χρήση ενδοσκοπίων, τον ακοολογικό έλεγχο, τον έλεγχο της ακουστικής αντίστασης και την κλινική εκτίμηση των διαταραχών της ισορροπίας.

Προαιρετικά οι φοιτητές μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τα χειρουργεία της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ κλινικής.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

Α΄ Ωτολογία:
1. Διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του έξω και μέσου ωτός,
2. Διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του έσω ωτός,
3. Εργαστήριο μετρήσεων ακουστικής αντίστασης και τονικής ακοομετρίας,
4. Εργαστήριο εκτίμησης διαταραχών της ισορροπίας,
5. Ενδοτυμπανικές εγχύσεις.

Β΄ Ρινολογία:
1. Διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων της ρινός και των παραρρινίων κόλπων,
2. Εργαστήριο ενδοσκοπήσεων του ανώτερου αναπνευστικού,
3. Διαγνωστική προσέγγιση των αλλεργικών παθήσεων του ανώτερου αναπνευστικού,
4. Διαγνωστική προσέγγιση των διαταραχών της όσφρησης.

Γ΄ Λαρυγγολογία, παθήσεις τραχήλου:
1. Διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων της στοματικής κοιλότητας, των σιελογόνων αδένων, του φάρυγγα και του λάρυγγα,
2. Διαγνωστική προσέγγιση των διαταραχών της φώνησης.