ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Οι φοιτητές διδάσκονται Κλινική Ψυχιατρική που περιλαμβάνει:

νοσολογία, αιτιοπαθογένεια, συμπτωματολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, θεραπεία. Στα φροντιστηριακά μαθήματα παρουσιάζονται και συζητούνται περιστατικά ψυχιατρικών ασθενών.

Στόχος:

Η απόκτηση των γνώσεων Κλινικής Ψυχιατρικής για την άσκηση του κλινικού έργου του ιατρού.