ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ


Στην Ψυχιατρική γίνεται παρακολούθηση δραστηριοτήτων κλινικής, λήψη ιστορικού από ασθενείς και παρουσίαση πρακτικών θεμάτων συνδεδεμένων με την άσκηση της Ιατρικής στο αγροτικό ιατρείο και το Κέντρο Υγείας.

Στόχος:

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων Κλινικής Ψυχιατρικής για την άσκηση του κλινικού έργου του ιατρού.

Στη Νευρολογία ο χρόνος άσκησης διαρκεί δύο εβδομάδες, πέντε μέρες και επί πέντε ώρες την κάθε ημέρα, ενώ επιπρόσθετα κάθε φοιτητής πραγματοποιεί δύο εφημερίες.

Το πρόγραμμα δραστηριότητας της κάθε ημέρας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Λήψη ιστορικού, Νευρολογική εξέταση, Λήψη εργαστηριακών, Συζήτηση και αξιολόγηση του ασθενούς με τον ειδικευόμενο, Παρουσίαση και συζήτηση του περιστατικού με τον ειδικό, Παρακολούθηση της επίσκεψης και παρουσίαση περιστατικού, Παρακολούθηση των εξωτερικών Ιατρείων, Παρακολούθηση των εργαστηρίων (ΗΕΓ, Νευροφυσιολογίας, Υπερηχογραφημάτων ενδοκράνιων εγκεφαλικών αγγείων) όπου από τους υπεύθυνους γίνεται φροντιστηριακό μάθημα.