ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης και σφαιρικής γνώσης όσον αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία των συμπαγών κακοήθων νεοπλασμάτων.

Στο μάθημα διδάσκεται η διαγνωστική προσπέλαση και διερεύνηση ασθενών με κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα, η διαφορική διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου, η ογκολογικά πολύπλευρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους και τέλος η πρόγνωση και παρακολούθηση αυτών των ασθενών.

Οι ενδείξεις, οι τεχνικές και τα αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας παρουσιάζονται ενταγμένες στο πλαίσιο της πολύπλευρης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης-θεραπείας αυτών των ασθενών με συνδυασμό θεραπευτικών επιλογών όπως η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία, οι παρηγορικές-ανακουφιστικές επεμβάσεις και η υποστήριξη των ασθενών.