ΠΜΣ – Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος


ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ “Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος”

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ  “Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος”

Προκήρυξη του ΠΜΣ  “Χειρουργική Ήπατοςς- Χοληφόρων- Παγκρέατος”  2022 2023

Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ  “Χειρουργική  Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος”  2022-2023