ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι


Το μάθημα έχει σκοπό να διδάξει τις βασικές αρχές της Φαρμακολογίας, τους τρόπους ανακάλυψης και ανάπτυξης των νέων φαρμάκων και τις κλινικές μελέτες δοκιμασίας των φαρμάκων πριν την κυκλοφορία τους και κατά την φαρμακοεπαγρύπνηση.

Επιπλέον διδάσκονται ο τρόπος χορήγησης και η φαρμακοκινητική και η φαρμακοδυναμική των φαρμακευτικών ουσιών και οι αλληλεπιδράσεις των διαφόρων φαρμάκων.

Τέλος παρουσιάζονται τα φάρμακα που επιδρούν στο Κεντρικό και στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα.

Αναλυτικότερα τα κεφάλαια που διδάσκονται είναι:

Γενικές αρχές Φαρμακολογίας, Ανάπτυξη νέων Φαρμάκων, Αξιολόγηση νέων Φαρμάκων, Κλινικές δοκιμασίες, Χορήγηση Φαρμάκων, Μεταβολισμός Φαρμάκων, Απέκκριση Φαρμάκων, Απορρόφηση Φαρμάκων, Κατανομή Φαρμάκων, Φαρμακοδυναμική, Φαρμακοδυναμική πληθυσμών, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα-Γενικές αρχές, Χολινεργικοί Αγωνιστές/Ανταγωνιστές, Αδρενεργικοί Αγωνιστές/Ανταγωνιστές, Αντικαταθλιπτικά-Αγχολυτικά Φάρμακα, Κεντρικό Νευρικό Σύστημα-Γενικές αρχές, Αντισχιζοφρενικά Φάρμακα, Αντιπαρκισωνικά Φάρμακα, Αντιεπιληπτικά Φάρμακα, Οπιοειδή Φάρμακα – Εξάρτηση.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα στο αμφιθέατρο που είναι προαιρετικά, οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 20 ατόμων που σκοπό έχουν την πρακτική άσκηση. Η τελευταία είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει φροντιστηριακά μαθήματα με θέματα:

Διοργάνωση και αξιολόγηση κλινικών μελετών, Χορήγηση φαρμάκων, Binding φαρμακευτικών ουσιών, Ασκήσεις Φαρμακοκινητικής. Κατά την διάρκεια των φροντιστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές εκπονούν και παρουσιάζουν σχετικές εργασίες.