ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ


Η φαρμακογενετική είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος της κλινικής φαρμακολογίας που ασχολείται με την έρευνα και τη μελέτη των γενετικά καθοριζομένων εκτροπών που επηρεάζουν τον μεταβολισμό και τη δράση των φαρμάκων στον άνθρωπο. Η ανάπτυξη αυτού του κλάδου ξεκινά τη δεκαετία του 50 και οφείλει την ύπαρξη του στη διαπίστωση ότι οι πρωτεϊνες και τα ένζυμα που ρυθμίζουν την αντίδραση κάθε ατόμου στα φάρμακα συχνά εμφανίζουν λειτουργικές διαφορές οι οποίες οφείλονται σε γενετικό πολυμορφισμό. Ο σκοπός της φαρμακογενετικής είναι να μελετήσει και να εξηγήσει τις φαρμακολογικές και τοξικολογικές επιδράσεις των ατομικών γενετικών διαφορών μέσα από τον λεπτομερή χαρακτηρισμό της βιοχημικής και μοριακής τους βάσης σύμφωνα με τις βασικές αρχές της φαρμακολογίας και της γενετικής. Ο θεραπευτικός στόχος της φαρμακογενετικής είναι με ανάλυση του γενετικού προφίλ κάθε ασθενούς, οι γιατροί να είναι σε θέση να διαπιστώσουν κατά πόσον ένα φάρμακο θα είναι αποτελεσματικό στον ασθενή ή θα του προκαλέσει επικίνδυνες παρενέργειες.

Η προσέγγιση αυτή θα οδηγήσει σύντομα τη φαρμακοθεραπευτική σε μια εποχή “προσωπικών θεραπειών”, με φάρμακα προσαρμοσμένα στο γενετικό προφίλ του συγκεκριμένου ασθενούς.

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι:

1. Εισαγωγή στη Φαρμακογενετικη και φαρμακογονιδιωματική,
2. Μεθοδολογίες διάγνωσης φαρμακογενετικών πολυμορφισμών,
3. Η φαρμακογενετική στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων,
4. Η γενετική του μεταβολισμού των φαρμάκων,
5. Η κλινική σημασία των φαρμακογενετικών πολυμορφισμών στην Ογκολογική Χημειοθεραπεία,
6. Η κλινική σημασία των φαρμακογενετικών πολυμορφισμών στην Ψυχιατρική και στη Νευρολογία,
7. Η κλινική σημασία των φαρμακογενετικών πολυμορφισμών στο Διαβήτη και την Παχυσαρκία,
8. Η κλινική σημασία των φαρμακογενετικών πολυμορφισμών στις νόσους του Καρδιαγγειακού Συστήματος,
9. Η κλινική σημασία των φαρμακογενετικών πολυμορφισμών στην Αντιπηκτική Θεραπεία,
10. Άλλες κλινικές εφαρμογές της φαρμακογενετικής,
11. Επιγενετική και φάρμακα.