ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σκοπός του μαθήματος: Διερεύνηση της σχέτισης των επαγγελματικών παραγόντων επικινδυνότητας και της κατάστασης υγείας και εφαρμογές πρόληψης στο πεδίο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα:

1. Ρόλος και καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας στο χώρο εργασίας,
2. Ιατρική θεώρηση της Μελέτης Ανάλυσης Επαγγελματικού Κινδύνου,
3. Δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας,
4. Ιατρική Επιδημιολογία των Εργατικών Ατυχημάτων,
5. Ιατρική της Εργασίας και Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα,
6. Ο ρόλος της Ιατρικής Πρόληψης στο χώρο εργασίας,
7. Τεχνική πρόληψη για την προστασία της υγείας κατά την εργασία,
8. Πρόληψη για κακοήθη νοσήματα και εργασία, επαγγελματικός καρκίνος,
9. Πρόληψη για νοσήματα κυκλοφορικού και εργασία, πρόληψη για νοσήματα αναπνευστικού και εργασία,
10. Πρόληψη για αιματολογικά νοσήματα και εργασία,
11. Πρόληψη για νοσήματα οφθαλμών και εργασία, πρόληψη για ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα και εργασία, επαγγελματική βαρηκοϊα,
12. Επιπτώσεις των ωραρίων εργασίας στην υγεία,
13. Εμβολιασμοί εργαζομένων-αγωγή και προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας.