Τομείς και Κλινικές


Ιδρυμένες κλινικές & εργαστήρια της Ιατρικής σχολής ανά τομέα.

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ –ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ –ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤ.ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ζ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ –ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

1. Εργαστήριο Βιολογίας

2. Eργαστήριο Γενετικής

3. Εργαστήριο Βιοχημείας

4. Εργαστήριο Φυσιολογίας

5. Εργαστήριο Φαρμακολογίας

6. Εργαστήριο Μικροβιολογίας

7. Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής

8. Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας

9. Εργαστήριο Κοινωνικής Ιατρικής

10. Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος

11. Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας

12. Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπαραγωγής και Τεχνητής Γονιμοποίησης

top

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ –ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

1. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

2. Εργαστήριο Ανατομίας

3. Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας

4. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

5. Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής

6. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής–Τοξικολογίας του Ανθρώπου και Ασφαλιστικής Ιατρικής

7. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

8. Εργαστήριο Κλινικής Ανατομίας

9. Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας

10. Εργαστήριο Κυτταρολογίας

11. Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας – Ανοσοβιολογίας

top

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

1. Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική

2. Κλινική Αιματολογίας

3. Κλινική Νεφρολογίας

top

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Εργαστήριο Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος

2. Εργαστήριο Αιματολογίας – Ανοσοαιματολογίας

3. Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας

4. Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας και Ιστοσυμβατότητας Νεφρού

5. Εργαστήριο Παθοφυσιολογίας Νεφρού-Μεταβολικών Νοσημάτων

top

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

1. Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική

2. Κλινική Καρδιολογίας

3. Κλινική Πνευμονολογίας

4. Κλινική Ενδοκρινολογίας

5. Κλινική Γαστρεντερολογίας

6. Κλινική Ανοσολογίας-Αλλεργιολογίας

7. Ογκολογική Κλινική

8. Κλινική Ρευματολογίας

9. Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Εργαστήριο Κλινικής Ανοσολογίας

2. Εργαστήριο Αλλεργιολογίας

3. Εργαστήριο Ανοσοδιαγνωστικής των Λοιμώξεων

4. Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας

5. Εργαστήριο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

6. Eργαστήριο Μελέτης της Αθηροσκλήρωσης

top

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

1. Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική

2. Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική

3. Κλινική Ουρολογίας

4. Κλινική Ορθοπαιδικής

5. Κλινική Αναισθησιολογίας

6. Κλινική Εντατικής Θεραπείας

7. Κλινική Γυναικολογίας – Μαιευτικής

8. Κλινική Νευροχειρουργικής

9. Κλινική Καρδιοχειρουργικής

10. Κλινική Αγγειοχειρουργικής

11. Κλινική Παιδοχειρουργικής

12. Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής

2. Εργαστήριο Ενδοσκοπήσεων

3. Εργαστήριο Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής

4. Εργαστήριο Διαχείρισης Εικόνων και Τηλεϊατρικής

5. Εργαστήριο Ανδρολογίας

6. Εργαστήριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

7. Εργαστήριο Οικογενειακού Προγραμματισμού

8. Εργαστήριο Γυναικολογικής Κυτταρολογίας

9. Εργαστήριο Ακοολογίας

10.Εργαστήριο Μελέτης ύπνου-υπνικής άπνοιας & ροχαλητού

11. Εργαστήριο Βιοηθικής

top

ΣΤ. ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

1. Κλινική Ψυχιατρικής

2. Κλινική Παιδοψυχιατρικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας και Ιατρικής Ψυχολογίας

2. Εργαστήριο Διαταραχών του Λόγου και Λογοθεραπείας

3. Εργαστήριο Ψυχανάλυσης

top

Ζ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

1. Κλινική Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας

2. Κλινική Νευρολογική

3. Κλινική Οφθαλμολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας

top

Η. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

1. Κλινική Νεογνολογίας

2. Κλινική Παιδιατρική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Εργαστήριο Πληροφορικής

2. Εργαστήριο Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων