ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ


Το αποτελεί παράθεση και λεπτομερειακή ανάλυση των τελευταίων δεδομένων τεχνικών και ιατρικών πράξεων στο τομέα της Ακτινολογίας.

Η Ακτινολογία –διαγνωστική ή επεμβατική– αποτελεί ένα από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους της Ιατρικής Επιστήμης.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και εντυπωσιακές, για αυτόν ακριβώς το λόγο η θεματολογία του μαθήματος προσαρμόζεται συνεχώς στα σύγχρονα δεδομένα.

Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνικές της επεμβατικής Ακτινολογίας στην κλινική ογκολογία, η εφαρμογή της επεμβατικής Ακτινολογίας στις παθήσεις των αγγείων, βασικές αρχές της μοριακής απεικόνισης, νεότερα δεδομένα στην απεικόνιση του θώρακα και των πνευμόνων και τις συνοδές επεμβατικές πράξεις, νεότερα δεδομένα στην παιδοακτινολογία κ.α.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική διαμόρφωση και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών μεθόδων και τεχνικών, αλλά και την δημιουργία νέων. Περιγράφονται οι αναδυόμενες απεικονιστικές τεχνικές και αναλύεται η διευρυνόμενη κλινική εφαρμογή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ποικίλες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές της Επεμβατικής Ακτινολογίας που κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στη καθημερινή κλινική πρακτική.