ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ


Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

1) Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας των νοσημάτων του αναπνευστικού,
2) Η γνώση της νοσολογίας των συνήθων πνευμονικών νοσημάτων,
3) Η άσκηση στην διάγνωση και εκτίμηση της βαρύτητας των παθήσεων αυτών,
4) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στις συνήθεις τεχνικές (λήψη αερίων αίματος, διενέργεια δερμοαντιδράσεως Mantoux, παρακέντηση θώρακος, τοποθέτηση θωρακοσωλήνα),
5) Η συμμετοχή στη λειτουργία των εργαστηρίων ενδοσκοπήσεων και επεμβατικής πνευμονολογίας (βρογχοσκοπήσεις, θωρακοσκοπήσεις) και πνευμονικής λειτουργίας (σπιρομετρήσεις, δοκιμασίες βρογχοδιαστολής και πρόκλησης, εργοσπιρομετρία, δερματικές δοκιμασίες αλλεργίας κλπ).