ΠΜΣ Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα (MSc in FOOD, NUTRITION AND MICROBIOME)


ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ “Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα”

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ “Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα”

Πολιτική ποιότητας

Προκήρυξη ΠΜΣ “Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα” 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2022-23

Ιστοσελίδα: https://www.med-duth-master-fnm.gr