ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ


Η διδακτέα ύλη του μαθήματος είναι η παρακάτω:

1) Η πληροφορική στην Ιατρική,
2) Περιγραφή του υλικού και λογισμικού του Η/Υ,
3) Λειτουργικά συστήματα: MS Windows, Linux,
4) Βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού,
5) Επεξεργασία κειμένου, διαχείριση λογιστικών φύλλων, δημιουργία παρουσιάσεων, δημιουργία και διαχείριση ιατρικών βάσεων δεδομένων,
6) Τεχνητή νοημοσύνη στην Ιατρική, νευρωνικά δίκτυα, γενετικοί αλγόριθμοι,
7) Επεξεργασία ιατρικής εικόνας, μετασχηματισμοί ιστογράμματος, χωρικοί μετασχηματισμοί, φιλτράρισμα με την βοήθεια συναρτήσεων μεταφοράς.