ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές της πλαστικής χειρουργικής.

Διδάσκονται δύο μεγάλες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα οι φοιτητές διδάσκονται την ανατομία και φυσιολογία του δέρματος, την διαδικασία της επούλωσης, την ιστορία και το αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής και τις αρχές μεταμόσχευσης των ιστών.

Στη δεύτερη ενότητα διδάσκονται βασικές τεχνικές συρραφής τραυμάτων, τις ενδείξεις και το σχεδιασμό βασικών δερματικών και σύνθετων κρημνών, αρχές μικροχειρουργικής, βασικές αρχές αποκατάστασης ιστών, χειρουργικής της χειρός, παθοφυσιολογίας και χειρουργικής αποκατάστασης όγκων των μαλακών μορίων, αντιμετώπιση του εγκαύματος και τέλος στοιχεία αισθητικής χειρουργικής.

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με ταυτόχρονη παρουσίαση περιστατικών και επιπλέον διαδραστικών video στη δεύτερη ενότητα.

Η εισαγωγή των φοιτητών στην Πλαστική Χειρουργική παρέχει τη γνώση τόσο για την γενική πρωτοβάθμια περίθαλψη του τραύματος και του εγκαύματος όσο και για εξελιγμένους χειρισμούς των ιστών, γεγονός που την καθιστά πολύτιμη για την περαιτέρω ανταγωνιστική εξέλιξη των νέων ιατρών.