ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Το μάθημα έχει σκοπό να φέρει σε επαφή τους φοιτητές, στα πλαίσια της προπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης, με την έρευνα τόσο σε γενικά όσο κι σε ειδικά θέματα. Το περιεχόμενό του έχει ως εξής:

Α΄ Χειρουργική έρευνα:

1. Ιστορία και φιλοσοφία της έρευνας,
2. Χειρουργός ερευνητής,
3. Ηθική δεοντολογία-διακήρυξη Ελσίνκι-αρχές στη χειρουργική έρευνα.

Β΄ Ο χώρος και η πράξη:

1. Πειραματικό χειρουργείο,
2. Πειραματόζωο,
3. Αναισθησία,
4. Χειρουργικές τεχνικές-πειραματικά μοντέλα,
5. Ευθανασία-νεκροψία-νεκροτομή,
6. Κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Γ΄ Από την ιδέα στο αποτέλεσμα:

1. Βιβλιογραφική ενημέρωση,
2. Ερευνητικό πρωτόκολλο,
3. Πείραμα,
4. Στατιστικές μέθοδοι,
5. Από το αποτέλεσμα στην παρουσίαση.